Bestuur

Voorzitter: Annie de Vries
Secretaris: Dick de Jong tel. 0184-642407
Penningmeester: Tine Kalkhoven
Lid: Tine Nagelhout
Lid: Jan Fonteine
Totaal 17 vrijwilligers, nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom.